• Regulamin

                      REGULAMIN SKLEPU STYLOWY BRZDĄC

 SPIS TREŚCI

§1 Postanowienia ogólne
§2 Definicje
§3 Zamówienia
§4 Sposoby i terminy płatności
§5 Koszty, sposoby i termin dostawy 
§6 Reklamacje i zwroty
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Ochrona prywatności

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu jest: Marta Moszczyńska, z siedzibą w Mąkolice 49, 95-015 Głowno;
     NIP 8341870551, REGON 387111580.
2. Kontakt ze Sklepem:
    Tel. +48 603 079 767
    e-mail: stylowybrzdac20@gmail.com
3. Sklep Internetowy stylowybrzdac.pl [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Złożenie zamówienia jest jednocześnie akceptacją Regulaminu Sklepu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Definicje
1. Sklep Internetowy- sklep internetowy stylowybrzdac.pl, dostępny pod adresem www.stylowybrzdac.pl, prowadzony jest przez Sprzedawce.
2. Konsument [dalej Klient]- osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca- Marta Moszczyńska, z siedzibą w Mąkolice 49, 95-015 Głowno;
    NIP 8341870551, REGON 387111580.
6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w wyniku złożenia Zamówienia.
7. Towar- rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane poprzez formularz zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
9. Formularz Zamówienia- formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, m.in.  sposobu dostawy.
10.Cena- wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
11.Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Zamówienia
1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone po wypełnieniu prawidłowo formularza Zamówienia, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego.
3. Zamówienie uznane jest za kompletne w chwili zaksięgowania wpłaty na wskazane w formularzu konto.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres elektroniczny, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§4 Sposoby i terminy płatności
1. Sposoby płatności:
    a) przelew na konto bankowe sprzedawcy
    b) płatność za pomocą szybkiego przelewu online.
        Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, natomiast przy wyborze szybkich płatności- 24h.
W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.

§5 Koszty, sposoby i termin dostawy 
1. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy przez Klienta.
2. Koszty dostawy pokrywa Klient.
3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
    a) Paczkomat Inpost
    b) Kurier (przedpłata na konto)
4. Zamówione Towary dostarczane są przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres.
5. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłke (dot. przelew na konto bankowe)
6. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj. weekendy, święta) od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania na rachunku bankowym.
§6 Reklamacje i zwroty
1. Reklamacji podlegają:
a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta,
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności Kuriera, w przypadku uszkodzonej przesyłki Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody z Kurierem,
c) Towary niezgodne z zamówieniem.
W przypadku podpunktu a i c  Klient ma obowiązek odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres:
Stylowy Brzdąc Marta Moszczyńska
          Mąkolice 49
          95-015 Głowno
Klient ma obowiązek niezwłocznie odesłać reklamowany towar, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki (po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą). Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Powinien być kompletny oraz nie może nosić śladów użytkowania.
Klient ma obowiązek odesłać reklamowany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy otrzymanym na e-mail po złożeniu zamówienia. (nie odbieramy przesyłek pobraniowych,po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep zwraca wszystkie koszta poniesione przez Klienta).
Klient w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu:
- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- zwrotu pieniędzy za zakupiony Towar.
Sklep rozpatruje żądania Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
Klient informowany jest na bieżąco o postępach reklamacji drogą e-mail.
Ze względu na ustawienia komputera i monitora kolory mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest podstawą reklamacji.
2. Wszelkie zwroty wynikające z pomyłki Klienta przyjmowane są w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez Klienta (po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą). Koszty zwrotu ponosi Kupujący.
Klient ma obowiązek odesłać zwracany towar na adres:
Stylowy Brzdąc Marta Moszczyńska
          Mąkolice 49
          95-015 Głowno

§7 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odlegość ze Sprzedawcą ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta, odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Koszty przesyłki wynikające z odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3.Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być zgloszona poprzez:
- drogę e-mail na adres stylowybrzdac20@gmail.com 
- drogę pocztową na adres:
Stylowy Brzdąc Marta Moszczyńska
Mąkolice 49
95-015 Głowno
4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy na swój koszt.
5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrocić konsumentowi koszty poniesione za zakupiony przez Klienta Towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
6.Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
§8 Ochrona prywatności
1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  • Sklep zamknięty

Sklep nieczynny do odwołania